Mikołajkowa akcja

SAMORZĄD UCZNIOWSKI wraz z KLASĄ 7 w Mikołajki częstował cukierkami uczniów i nauczycieli KSP.
Dziękujemy Radzie Rodziców za SŁODYCZE.

Fran Tarkenton Womens Jersey