Dorota Kamaszyło

Wpisy tego autora

Rekrutacja 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych

Ważne informacje! Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego naboru. Ósmoklasiści powinni założyć konto i zalogować się na stronie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

Terminy i etapy rekrutacji do przedszkola i kl. 0.

01.03.2019 r. – 20.03.2019 r. rekrutacja wewnętrzna;01.03.2019 r. – 31.03.2019 r. – Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych na rok szkolny 2019/2020 – Karta zapisu; 08.04.2019 r. – Opublikowanie na tablicy ogłoszeń listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;23.04.2019 r. – 26.04.2019 r. – Potwierdzenia woli korzystania z usług placówki poprzez podpisanie umowy cywilnoprawnej;od 01.05.2019 r. – Nabór uzupełniający (w …

Continue reading

Szlachetna Paczka 2018

Dziękujemy😍.

Mikołajkowa akcja

SAMORZĄD UCZNIOWSKI wraz z KLASĄ 7 w Mikołajki częstował cukierkami uczniów i nauczycieli KSP.Dziękujemy Radzie Rodziców za SŁODYCZE.

Fran Tarkenton Womens Jersey