„Promieniowanie ojcostwa” -XVIII Dzień Papieski

17.10.2018 r. w KSP obchodziliśmy Dzień Papieski. Wydarzenie uczczone w formie apelu słowno-muzycznego przygotowali uczniowie kl. 8 pod kierownictwem Pani Barbary Czech i ks. Klaudiusza. Tegoroczne rozważania dotyczyły „Promieniowania Ojcostwa” i miały donośny wydźwięk, ze względu na obchody 40-lecia wyboru naszego rodaka- Karola Wojtyły- na papieża. Cała społeczność szkolna poznała tegoroczne przesłanie jakie pozostawił po …

Continue reading

Wyjazd grupy uczniów na 3-dniową wycieczkę

W dniach 3-5 X 2018 r. uczniowie KSP uczestniczyli w 3-dniowiej wycieczce KRAKÓW-OJCÓW-WIELICZKA. Wyjazd zorganizowany był przez nauczycieli szkoły SP w Smolnej w ramach projektu „Ku niepodległej” , szerząc wśród dzieci i młodzieży postawy patriotyczne w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Na taką wycieczkę wyjechała grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką pani Barbary …

Continue reading

Dzień Chłopaka

01.10.2018 r. społeczność szkolna świętowała Dzień Chłopaka przepysznym tortem ufundowanym przez Radę Rodziców KSP. Dziękujemy za poczęstunek – cała społeczność KSP.

Tropem archeologów

W środę na kółku historycznym uczniowie piątej klasy mieli szansę wcielić się w małych archeologów. Badali przedmioty rekonstrukcji historycznej i przedstawiali możliwe ich użycie. Zabawa ta okazała się nie tylko interesująca, ale także pouczająca!

Continue reading

Step-By-Step Secrets In Dating Sites

Specific Dating Fundamentals Explained Men can select single profiles and match, but they do not get permitted to get started on the discussion. In the same way, white colored men will certainly profit from designing a contrast at the same time when they solution black gals. For example , for anyone who is a woman …

Continue reading

So, who Else Desires to Be Successful By means of Foreign Brides

The best way a Girl: Tips to Try to make Her Say Certainly There is few people, lady or male, so, who don’t wish to looking for sort of take pleasure in that transforms you. We instinctively look for a deep rapport by means of another person, the one that heightens us up, golf irons …

Continue reading

Fran Tarkenton Womens Jersey